GEO INFRA B.V. - Civieltechnisch Ingenieursbureau
CIVIEL- TECHNISCHE ONTWERPEN

Civieltechnische - en cultuurtechnische ontwerpen

Advies, begeleiding en coördinatie

Onze dienstverlening en deskundigheid op het gebied van civiele techniek is breed. Zo kunt u Geo Infra inschakelen als adviseur in de beginfase van een project, voor complete projecten, maar ook voor de gedeeltelijke voorbereiding van projecten. Daarnaast kunt u de zorg rondom procedures en contracten met een gerust hart overlaten aan onze medewerkers. U kunt bij Geo Infra terecht voor professionals die uw project vanaf initiatief tot en met de oplevering van de realisatiefase in goede banen leiden. Met veel ervaring, deskundigheid, probleemoplossend vermogen en gedrevenheid bieden de medewerkers van Geo Infra een meerwaarde voor uw organisatie!

Civieltechnische dienstverlening

Geo Infra kijkt verder dan het vormgeven van de gestelde randvoorwaarden. Wij belichten de gestelde randvoorwaarden vanuit diverse invalshoeken om tot een optimaal eindproduct te komen. Door de diversiteit van onze opdrachtgevers hebben we binnen elk deelproces ervaring waardoor we onze meerwaarde genereren. Met oog voor detail, veiligheid, functionaliteit en geldende regelgeving verfijnen onze specialisten ieder plan tot een kwalitatief, hoogwaardig eindproduct waar alle partijen zich comfortabel bij voelen. De dienstverlening, welke wij voor u kunnen verzorgen, bestaat uit een breed scala van activiteiten en/of producten. Onderstaande opsomming is slechts een greep uit onze diensten en activiteiten:

• Civieltechnische ontwerpen;
• Verkeerskundige ontwerp & adviezen;
• Visuele weginspecties;
• Rioleringsplannen;
• RAW-bestekken;
• EMVI-aanbestedingsprocedures;
• Diverse begrotingen.

Onze opdrachtgevers

Wij vinden het belangrijk om onze opdrachtgevers gedurende een project op de hoogte en betrokken te houden bij de voortgang. Door onze flexibele instelling spelen we snel in op eventuele veranderingen. Constructief overleg, het geven van feedback en het continu toetsen tijdens een traject zijn voor ons kernpunten in het streven naar maximale kwaliteit. Tot onze klantenkring behoren naast (semi)-overheden, het bedrijfsleven ook diverse particuliere organisaties.

Cultuurtechnische ontwerpen

Voor het opstellen van cultuurtechnische en ecologische ontwerpen heeft Ingenieursbureau Geo Infra de benodigde specialistische kennis in huis. Of het nu gaat om de aanleg van bermvoorzieningen, een complete parkinrichting of ecologische voorzieningen, Geo Infra is u hierbij graag van dienst. Groenvoorzieningen vormen een belangrijke factor voor de mate van leefbaarheid in woon- en leefomgevingen.

Cultuurtechnische ontwerpen en advisering vergen een grote mate van zorgvuldigheid. Eveneens wordt er vanuit het oogpunt van het toekomstig beheer van groenvoorzieningen en het gebruik kritisch gekeken naar een goede invulling van het ontwerp. Door de veelzijdigheid in beschikbare kennis binnen Geo Infra, kunnen wij voor u op een optimale wijze de samenhang tussen de civieltechnische en cultuurtechnische ontwerpen waarborgen en op een juiste manier op elkaar afstemmen.

Stedenbouwkundige inrichting

Met betrekking tot stedenbouwkundige ontwerpvraagstukken ten aanzien van de buitenruimte kunnen wij u van dienst zijn. Hierbij valt te denken aan inrichtingsplannen voor straten, pleinen en parken. Het opstellen van beplantingsplannen maakt hier ook onderdeel van uit. Het kan gaan om herinrichtingvoorstellen of voor een compleet nieuw bouwplan. Kleine stedenbouwkundige studies  kunnen we verzorgen welke onderbouwd worden met bijvoorbeeld een beeldkwaliteitsplan. Bij de meeste projecten worden we vanaf de voorbereiding betrokken om samen met de opdrachtgever en adviseurs te werken aan een optimale prijs/product verhouding. Voordeel is dat ontwerpers samen met de civieltechnische specialisten in een vroeg stadium samenwerken, wat het gevolg heeft dat er snel tot het gewenste resultaat wordt gekomen. 

Wilt u meer informatie over onze organisatie of onze diensten? Dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen via het nummer: 0165 - 349 350 of u kunt het contactformulier invullen.

MEER INFORMATIE
Meer informatie