GEO INFRA B.V. - Civieltechnisch Ingenieursbureau
GEO INFRA
CIVIELE TECHNIEK IN GROND-, WEG- EN WATERBOUW

Contractvormen

Sinds 1 april 2013 geldt de Aanbestedingswet 2012 voor alle aanbestedingen door (semi-) publieke instellingen in Nederland. Met deze nationale wet geeft Nederland invulling aan de Europese richtlijnen voor aanbesteden. De Aanbestedingswet 2012 bevat zowel regels voor aanbestedingen boven de Europese drempelbedragen, als daaronder. Een aantal bepalingen uit de Aanbestedingswet 2012 is nader uitgewerkt in een Algemene Maatregel van Bestuur (Aanbestedingsbesluit). Onderdeel van dit besluit zijn het Aanbestedingsreglement Werken 2012, de modellen Eigen Verklaring en de Gids proportionaliteit. (Bron: Piano)

Geo Infra B.V. heeft in de afgelopen jaren veel ervaringen opgedaan met de verschillende aanbestedingsvormen. Op basis van deze ervaringen bij overheden, aannemers en particuliere partijen adviseren wij opdrachtgevers in de te volgen procedure met betrekking tot het op de markt zetten en/of het aannemen van projecten / werkzaamheden.

Ons inziens zijn er vier aanbestedingsvormen voorhanden om projecten op de markt te zetten:

-          RAW bestekken met / zonder EMVI
-          Bouwteamovereenkomst
-          Design & Construct (UAV-GC)
-          Prestatie inkoop (Best Value Procurement)

Tot een nadere toelichting van de algemene principes en de voor- en nadelen zijn wij te allen tijde bereidt.

Wilt u meer informatie over onze organisatie of onze diensten? Dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen via het nummer: 0165 - 349 350 of u kunt het contactformulier invullen.