GEO INFRA B.V. - Civieltechnisch Ingenieursbureau
KADASTRALE WERKZAAM- HEDEN

Diverse kadastrale werkzaamheden

Splitsen van kadastrale percelen

Ingenieursbureau Geo Infra kan het gehele traject van splitsing van kadastrale percelen voor u begeleiden en uitvoeren. Dit begint met een advies over het te volgen traject, gevolgd door het vervaardigen van tekeningen ten behoeve van de te splitsen percelen en bijbehorende metingen. Vervolgens verzorgen wij voor u de gehele procedure die bij het kadaster doorlopen moet worden. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het aanleveren van de benodigde documenten en landmeetkundige gegevens.
Na goedkeuring door het kadaster worden de nieuwe percelen aangemaakt en administratief vastgelegd. Hiermee is de perceelsplitsing een feit en is deze rechtsgeldig vastgelegd.
Doordat Geo Infra het gehele proces kan verzorgen, is een relatief korte doorlooptijd mogelijk. Ook financieel gezien is dit zeker interessant voor u.

Voorbeeld project: Splitsing waterwoningen De Witte Raaf

Reconstructie van bestaande perceelgrenzen

Het kadaster heeft in de loop der jaren, in heel Nederland, veel percelen vastgelegd. Omdat percelen regelmatig van eigenaar wisselen, komt het ook regelmatig voor dat de exacte ligging van de kadastrale grenzen niet bekend is.
Geo Infra kan de gegevens, waarmee het perceel in het verleden is bepaald, opvragen en aan de hand van deze gegevens de kadastrale grenzen reconstrueren. Hierbij wordt de perceelgrens in het veld uitgezet en indien gewenst, kan deze direct ingemeten worden. Op basis van de inmeting maken we vervolgens een maatvast, digitaal bestand.
Bij de reconstructie van bestaande perceelgrenzen maakt Geo Infra een offerte op basis van gewerkte uren. Dit levert over het algemeen een besparing op ten opzichte van de vastgestelde tarieven welke het kadaster hanteert.

Voorbeeld project: Dr. Vermetstraat te Nieuw Vossemeer

Tekening t.b.v. splitsen van complexen in appartementen

Voor het splitsen van complexen in appartementen is een splitsingstekening nodig. Op deze tekening worden de grenzen van de diverse, afzonderlijke eigendommen en de gemeenschappelijke eigendommen nauwkeurig aangegeven en juridisch vastgelegd. Een dergelijke tekening dient mede daardoor te voldoen aan de wettelijk gestelde regels en richtlijnen.
Na goedkeuring van de splitsingstekening door de notaris en de opdrachtgever wordt de tekening naar het Kadaster verzonden. Na goedkeuring van de tekening door het Kadaster wordt de zogenaamde complexaanduiding toegekend.
Na ontvangst van de complexaanduiding kan de splitsingsakte, met vaststelling van het reglement, door de notaris worden opgemaakt. In dit reglement zijn bepalingen en voorschriften opgenomen voor alle betrokken partijen.
Na het vaststellen van de bepalingen en voorschriften dienen deze te worden ingeschreven bij het Kadaster.

Bovenstaande handelswijze is tevens toe te passen bij het oprichten van een Vereniging van Eigenaren op één perceel met meerdere gebouwen.

Voorbeeld project: Splitsing tweede fase Waterpark Veerse Meer

Wilt u meer informatie over onze organisatie of onze diensten? Dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen via het nummer: 0165 - 349 350 of u kunt het contactformulier invullen.

MEER INFORMATIE
Meer informatie