GEO INFRA B.V. - Civieltechnisch Ingenieursbureau
GEO INFRA
CIVIELE TECHNIEK IN GROND-, WEG- EN WATERBOUW

Omgevingsmanagement

Omgevingsmanagement is één van de essentiële factoren om een project succesvol te laten verlopen. Door in een vroeg stadium de omgeving bij het project te betrekken ontstaat draagvlak en wederzijds vertrouwen en wordt de basis gelegd voor een beheerst project.  

Hieronder een greep uit ons dienstenpakket ten aanzien van omgevingsmanagement

  • Initiëren en ondersteunen van burgerparticipatie trajecten;
  • Uitvoeren van stakeholderanalyses;
  • Raakvlakken in beeld brengen door het opstellen van contextdiagrammen;
  • Informatie en inspraakmomenten;
  • Buurtonderzoeken en enquêtes;
  • Communicatieplannen op maat en
  • Omgevingsmanagement.

Duidelijke communicatie is essentieel. Door het vervaardigen van hoogwaardige visualisaties wordt het projectresultaat visueel inzichtelijk gemaakt voor alle betrokken partijen. 

“Commitment met de stakeholders is één van de ingrediënten van een zorgeloos project”

Wilt u meer informatie over onze organisatie of onze diensten? Dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen via het nummer: 0165 - 349 350 of u kunt het contactformulier invullen.

VOLG GEO INFRA OP: