GEO INFRA B.V. - Civieltechnisch Ingenieursbureau
PROEFSLEUVEN, KABELS EN LEIDINGEN

Proefsleuven, kabels en leidingen

Geo Infra kan voor u het graven, inmeten en uitwerken van proefsleuven verzorgen. Hierdoor krijgen alle disciplines binnen een project de gewenste informatie zodat verrassingen tijdens de voorbereiding en de uitvoering van een project kunnen worden vermeden. Het maken en uitwerken van proefsleuven op deze wijze is al vele malen met succes uitgevoerd.

WION (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten)

De WION stelt regels aan de nauwkeurigheid van de ligginggegevens van de kabels en leidingen. De kabel- en leidingeigenaar is verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens. In het verleden zijn revisie- en ligginggegevens niet altijd op de juiste manier opgenomen en bijgehouden. Dit betekent dat deze gegevens alsnog opgezocht en inzichtelijk gemaakt dienen te worden. Daarnaast is het van belang dat tijdens werkzaamheden wordt voorkomen dat er kabelschade optreedt.

Onze aanpak

In overleg met de opdrachtgever worden de locaties en de lengtes van de proefsleuven bepaald. Aan de hand van deze gegevens wordt door een vaste aannemer het graafwerk verricht inclusief het verzorgen van eventueel benodigde afzettingen en/of verkeersmaatregelen. Op basis van de veldwerkmetingen worden de gegevens door ons verder digitaal of analoog uitgewerkt, al naar gelang de vraag van de opdrachtgever. Dit resulteert in een dwarsprofiel met daarin de ligging van de aangetroffen kabels en leidingen weergegeven. 

Voorbeeld digitaal uitgewerkte proefsleuftekening

Wilt u meer informatie over onze organisatie of onze diensten? Dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen via het nummer: 0165 - 349 350 of u kunt het contactformulier invullen.

MEER INFORMATIE
Meer informatie