GEO INFRA B.V. - Civieltechnisch Ingenieursbureau
GEO INFRA
CIVIELE TECHNIEK IN GROND-, WEG- EN WATERBOUW

Stedelijk waterbeheer

Werkmethodiek
In de aanpak van Stedelijk Water vraagstukken hebben wij een unieke werkwijze ontwikkeld welke naadloos aansluit op de visie van Geo Infra. In deze werkwijze staat het beantwoorden van de werkelijke klantvraag centraal, welke dient als vertrekpunt voor de nadere uitwerking. De praktische aanpak is gebaseerd op  procesmatig werken en systeemdenken. De methode zorgt voor een eenduidige structuur en biedt snel compleet inzicht in de belangrijkste aspecten van het vraagstuk. Door het hanteren van deze werkmethodiek creëren wij grip op Stedelijk Waterbeheer.

Activiteiten
Onze medewerker(s) hebben ruim 10 jaar ervaring met de disciplines binnen Stedelijk Waterbeheer. Geo Infra biedt ondersteuning met het opstellen van onder andere rioolplannen, watertoetsen, waterrapportages en treedt op als adviespartner bij uw beheersvraagstukken. Tevens hebben wij landelijke bekendheid door het deelnemen aan seminars en onze denkwijze in relatie tot extreme neerslag en klimaatsveranderingen. De denkwijze hebben wij al meerder malen in de praktijk gebracht, waarbij de bovengrondse inrichting wordt benut om gebieden te vrijwaren van wateroverlast door hemelwater versneld oppervlakkig af te voeren en op straat te bergen en hiermee bestand te maken tegen extreme neerslag.

Hieronder een greep uit het dienstenpakket van Geo Infra ten aanzien van Stedelijk Waterbeheer:
-          Verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP);
-          Verbreed basis rioleringsplan (vBRP);
-          Integraal stedelijk waterplan;
-          Integraal afkoppelplan;
-          Water paragrafen t.a.v. autonome ontwikkelingen;
-          Hydraulische toetsing / berekeningen rioolsystemen;
-          Risico gestuurd beheer gemalen en pompunits drukriolering;
-          Prioriteren van onderhoudsmaatregelen en;
-          Waterkwaliteitsvraagstukken.

Een procesmatige aanpak samen met kennis op verschillende niveaus geeft u grip op Stedelijk Waterbeheer

Nieuwsgierig hoe u de controle op uw taakstelling binnen de waterketen kunt vergroten? Neem contact op met één van onze adviseurs. Zij vertellen u graag meer over onze unieke aanpak.

MEER INFORMATIE
Meer informatie
NIEUWS

Voor meer nieuws klikt u hier