GEO INFRA B.V. - Civieltechnisch Ingenieursbureau
VERDICHTINGS ONDERZOEK

Verdichtingsonderzoek

Met behulp van de Penetrologger

De indringingsweerstand van de bodem of ondiepe ondergrond, zoals die gemeten wordt met de penetrologger, is een maat voor de compactie of de draagkracht van de grond. Een hoge indringingsweerstand kan in de civiele techniek gunstig zijn, bijvoorbeeld met het oog op de geschiktheid voor funderingen van gebouwen en infrastructurele projecten. In de landbouw kan een (te) hoge indringingsweerstand echter problemen opleveren. Een hoge mate van compactie kan de beworteling van gewassen en zuurstofvoorziening van de wortels belemmeren. Een te lage indringingsweerstand geeft echter te weinig draagkracht voor betreding door vee en berijding met machines.
De penetrologger bevat diverse conussen die afhankelijk van de toepassing en het gebruiksdoel gekozen worden. De kleinste conus is geschikt voor gronden met een hoge indringingsweerstand, terwijl de grootste conus geschikt is voor slappere gronden.
Met de penetrologger kunnen meetgegevens van 1500 penetraties direct opgeslagen en bewerkt worden, waardoor het instrument vooral geschikt is wanneer een groot aantal metingen verricht moeten worden. De penetrologger heeft een ingebouwde controle op de penetratiesnelheid (te snel en schoksgewijs drukken geeft waarden die niet representatief zijn voor de bodem). De methode is nauwkeurig en heeft een groot meetbereik.

Toepassingen zijn ondermeer:

  • algemeen bodemkundig onderzoek;
  • controle op berijdbaarheid en betreedbaarheid van bijv. bouwterreinen;
  • opsporen van verdichte (mogelijk ondoorlaatbare) bodemlagen, bijv. een ploegzool;
  • geschiktheidsbeoordelingen voor landbouwkundige doeleinden;
  • civiele techniek, met name in de weg- en waterbouw;
  • onderzoek naar (te verwachten) groeiomstandigheden van vegetatie, bijvoorbeeld in parken, plantsoenen, boomkwekerijen en tuincentra;
  • beheer van sportvelden;
  • controle van kunstmatige verdichtingen;
  • fundatietechniek.


Voorbeeld Display Penetrologger

Wilt u meer informatie over onze organisatie of onze diensten? Dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen via het nummer: 0165 - 349 350 of u kunt het contactformulier invullen.