GEO INFRA B.V. - Civieltechnisch Ingenieursbureau
GEO INFRA
CIVIELE TECHNIEK IN GROND-, WEG- EN WATERBOUW

3D Terrein Modellering

Op basis van de verkregen luchtfoto’s van een terrein is het mogelijk een 3D terreinmodel te genereren. In dit 3D-terreinmodel zijn alle zichtbare objecten, zoals gewassen, gebouwen, dijken, wegen, etc. opgenomen. Hiermee hebt u snel de beschikking over alle relevante gegevens van het betreffende terrein in zowel het horizontale als verticale vlak.

Deze 3D-modellen zijn zeer geschikt voor diverse ontwerpwerkzaamheden met betrekking tot planontwikkeling, grondverzet en als controle methode van uitgevoerde werkzaamheden.

VOLG GEO INFRA OP: