GEO INFRA B.V. - Civieltechnisch Ingenieursbureau
GEO INFRA
CIVIELE TECHNIEK IN GROND-, WEG- EN WATERBOUW

Vegetatie onderzoek

De Geo-Airflight is uitermate geschikt om in te zetten voor vegetatie onderzoek. Het meetvliegtuig maakt hoge resolutie luchtfoto’s welke bewerkt worden tot orthofoto’s. De Geo-Airflight geeft een waarheidsgetrouw beeld weer van het betreffende terrein.

Het inventariseren en monitoren van vegetatie biedt inzicht in de natuurwaarde van het terrein. De vegetatie is een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van waterhuishouding, bodem en beheer. Elk terrein is geschikt voor de Geo-Airflight, zowel een natuurlijk duingebied als een aangelegd stadspark.

VOLG GEO INFRA OP: