GEO INFRA B.V. - Civieltechnisch Ingenieursbureau
GEO INFRA
CIVIELE TECHNIEK IN GROND-, WEG- EN WATERBOUW

Duurzaamheid Geo Infra

Duurzaamheid Civieltechnisch Ingenieursbureau Geo Infra B.V.

Geo Infra hecht grote waarde aan de duurzaamheid van de huisvesting. Het principe “duurzaamheid” is een vanzelfsprekendheid binnen onze organisatie en door het hanteren hiervan dragen wij ons steentje bij aan het creëren van een leefbare omgeving en duurzame maatschappij. Door een beleidsverklaring van de directie is de duurzame werkwijze doorgevoerd op de werkvloer.

In projecten vertalen wij onze duurzame ambities naar concrete oplossingen en geven we invulling aan het begrip duurzaamheid. We beschouwen het als onze verantwoordelijkheid om zorgvuldig en toekomstgericht met de buitenruimte om te gaan.

De huisvesting van Geo Infra is milieubewust ingericht. Om de belasting op het milieu te beperken heeft ons kantoor onder andere de volgende voorzieningen.

- Het klimaat wordt geregeld door een warmte en koude opslag systeem (WKO); 
- Het afval wordt gescheiden verzameld;
- De verlichting werkt op een bewegingssensor, nadat er 15 minuten geen beweging plaatsvindt schakelt het licht uit;
- Het kantoor heeft een gescheiden rioolstelsel, het vuilwaterriool sluit aan op het hoofdriool. Het regenwaterriool is aangesloten op een bergingsvijver/Wadi met overstortvoorziening;
- Er zijn zonnecollectoren geïnstalleerd voor het opladen van het landmeetkundige apparaten.

 Door de duurzame voorzieningen van ons kantoor, laten we onze maatschappelijke betrokkenheid zien.

VOLG GEO INFRA OP: