GEO INFRA B.V. - Civieltechnisch Ingenieursbureau
GEO INFRA
CIVIELE TECHNIEK IN GROND-, WEG- EN WATERBOUW

3D scan historisch Sluis Beneden Sas

3D scan historisch Sluis Beneden Sas
Van der Straaten Aannemingsmaatschappij B.V.
De Heen
Juli 2014
  • 3D scan historisch Sluis Beneden Sas

Het sluizencomplex Beneden Sas is oorspronkelijk gebouwd in 1824. Het sluizencomplex had de functie om het achterliggende land te beschermen tegen hoog water uit het Volkerak en om voor de scheepvaart het hoogteverschil vanwege eb en vloed te overbruggen. Met het voltooien van de Philipsdam in 1987 is er inmiddels geen eb en vloed meer.

Op dit moment vinden de voorbereidingen plaats om het Volkerak-Zoommeer geschikt te maken voor tijdelijk berging van rivierwater bij extreme situatie. De inzet van de waterberging biedt Zuidwest-Nederland bescherming in geval van gesloten stormvloedkering en zeer hoge afvoeren van de rivieren.

Om dit te kunnen realiseren worden de dijken voorzien van nieuwe dijkbekleding, wordt de stabiliteit verbeterd, worden opstelplaatsen voor mobiele pompen gerealiseerd en
worden sluizen vernieuwd of verbeterd.

De sluis Beneden Sas wordt voorzien van een 2de keermiddel aan de buitenzijde van de sluis. Om het keermiddel op juiste wijze te kunnen ontwerpen en modelleren is door Geo Infra B.V. het gehele sluishoofd ingescand met een 3D laser scanner. De puntenwolk die hierbij tot stand is gekomen wordt door specialisten gebruikt om het keermiddel nader uit te werken. Naast het inscannen zijn de aanwezige N.A.P. bouten in het sluishoofd en aanwezige gebouw gecontroleerd met ons digitaal waterpas instrument.

Begin juli 2014 heeft Geo Infra B.V. de werkzaamheden uitgevoerd en zijn de resultaten naar tevredenheid opgeleverd aan Van der Straaten uit Hansweert.