GEO INFRA B.V. - Civieltechnisch Ingenieursbureau
GEO INFRA
CIVIELE TECHNIEK IN GROND-, WEG- EN WATERBOUW

Afbouw Arnestein fase II

Afbouw Arnestein fase II
Gemeente Middelburg
Middelburg
juni 2012
  • Afbouw Arnestein fase II
  • Afbouw Arnestein fase II

Het project bestond uit het besteksgereedmaken van een deel van het bedrijventerrein Arnestein in Middelburg. Het betrof de afbouw van de 2e fase van de uitbreiding van dit bedrijventerrein ter plaatse van de Anodeweg en de Diodeweg. De werkzaamheden bestonden o.a. uit het overlagen van de bestaande asfaltverhardingen van de Anodeweg en de Diodeweg. Hier diende tevens een nieuwe gootlaag en een nieuwe kantopsluiting in de vorm van een trottoirband te worden aangebracht.