GEO INFRA B.V. - Civieltechnisch Ingenieursbureau
GEO INFRA
CIVIELE TECHNIEK IN GROND-, WEG- EN WATERBOUW

Betonwegen Buitengebied

Betonwegen Buitengebied
Gemeente Etten-Leur
Etten-Leur
oktober 2012
  • Betonwegen Buitengebied

In opdracht van de gemeente Etten-Leur hebben wij de engineering van het project “Betonwegen Buitengebied” verzorgd. Het project omvatte het reconstrueren van een 5-tal bestaande betonwegen, met een totale lengte van 7 km, in het buitengebied van de gemeente Etten-Leur. Hierbij werden de bestaande betonverhardingen vervangen door een asfaltverharding. Om schade aan de bermen in de toekomst te voorkomen werd er tevens een bermversteviging toegepast.