GEO INFRA B.V. - Civieltechnisch Ingenieursbureau
GEO INFRA
CIVIELE TECHNIEK IN GROND-, WEG- EN WATERBOUW

CIVIL 3D - Rondweg Oudenbosch

CIVIL 3D - Rondweg Oudenbosch
Oudenbosch
  • CIVIL 3D - Rondweg Oudenbosch

In 2009 heeft Geo Infra het voorontwerp (in 3D) voor de Zuidelijke Omlegging Oudenbosch verzorgd. Als vervolgvraagstuk heeft Geo Infra ondersteuning geleverd bij het opstellen van diverse ramingen, de grondverwerving, de onteigeningsprocedure en diverse overige werkzaamheden.

Vanaf 18 augustus 2014, het moment dat de opdrachtnemer het werk gegund had gekregen van gemeente Halderberge, hebben de medewerkers van Geo Infra de inhoudelijke toetsmomenten uitgevoerd op de door de opdrachtnemer opgestelde voor-, definitieve- en uitvoeringsontwerpen. In de maanden juni en juli werd er tijdens de vooropname aandachtig meegekeken naar het uiteindelijke resultaat wat door de opdrachtnemer werd gerealiseerd. De opgedane kennis uit de ontwerpfase werd op deze wijze optimaal ingezet.

De Zuidelijke Omlegging Oudenbosch werd in het najaar van 2016 volledig opengesteld voor alle verkeer.