GEO INFRA B.V. - Civieltechnisch Ingenieursbureau
GEO INFRA
CIVIELE TECHNIEK IN GROND-, WEG- EN WATERBOUW

Concept Voorlopig Ontwerp Randweg Zundert

Concept Voorlopig Ontwerp Randweg Zundert
Zundert
Zundert
gereed
  • Concept Voorlopig Ontwerp Randweg Zundert

In opdracht van de gemeente Zundert heeft Geo Infra BV voor het project “Randweg Zundert” het ruimtebeslag van het toekomstige wegtracé in beeld gebracht. Hierbij hebben wij op basis van het aangeleverde concept voorlopig ontwerp in eerste instantie het horizontaal alignement, verticaal alignement en daarbij behorende kenmerkende dwarsprofielen uitgewerkt. Deze ontwerpresultaten boden de gemeente Zundert een juist en accuraat beeld van het ruimtebeslag van het nieuwe wegontwerp in de huidige situatie. Op basis van de resultaten werd het wegtracé verder uitgewerkt. De gegevens werden tevens gebruikt om de grondverwerving af te stemmen op de benodigde ruimte. De resultaten zijn inmiddels naar tevredenheid aan de gemeente Zundert opgeleverd.