GEO INFRA B.V. - Civieltechnisch Ingenieursbureau
GEO INFRA
CIVIELE TECHNIEK IN GROND-, WEG- EN WATERBOUW

Definitieve evaluatie invliegen Maasvlakte 2

Definitieve evaluatie invliegen Maasvlakte 2
Projectbureau Uitbreiding Maasvlakte 2
Maasvlakte 2
2012
  • Definitieve evaluatie invliegen Maasvlakte 2
  • Definitieve evaluatie invliegen Maasvlakte 2

Geo Infra heeft in augustus 2012 de Geo-Airflight pilot in opdracht van PUMA afgerond. De test met de Geo-Airflight was mede bedoeld om inzicht te verkrijgen in de kwaliteit van het hoogtemodel welke wordt gegenereerd door deze nieuwe innovatieve toepassing. Het verkregen hoogtemodel werd vergeleken met de voortgangshoogtemodellen van PUMA. Met als doel inzicht te krijgen of deze nieuwe techniek en werkwijze toepasbaar is in de baggerindustrie.

3 test gebieden
Door PUMA zijn een 3-tal gebieden binnen de uitbreiding van Maasvlakte 2 aangemerkt als referentielocaties. Deze 3 gebieden onderscheiden zich in een zeer vlak gebied met een baggerspecie stort, oude zandduinen en helmgras en een derde locatie waar opslag van diverse bouwmaterialen plaats heeft gevonden.

Vergelijkingsmateriaal
De eindresultaten (3 Digital Elevation Models) zijn door PUMA uitvoerig beoordeeld en getoetst. Mede door de enorme hoeveelheid aan referentiemetingen konden diverse vergelijkingsmodel worden vervaardigd, waardoor inzicht wordt verkregen in de nauwkeurigheid van de diversen hoogtemodellen.

Positief eindresultaat
De pilot is met succes afgerond. Geconcludeerd kan worden dat deze innovatieve wijze van inwinning toegepast kan worden bij grootschalige grondverzetprojecten waaronder de baggerindustrie valt.