GEO INFRA B.V. - Civieltechnisch Ingenieursbureau
GEO INFRA
CIVIELE TECHNIEK IN GROND-, WEG- EN WATERBOUW

Een juiste landmeetkundige basis is essentieel voor projecten

Een juiste landmeetkundige basis is essentieel voor projecten
  • Een juiste landmeetkundige basis is essentieel voor projecten
  • Een juiste landmeetkundige basis is essentieel voor projecten

Vraagstukken voor het meetkundig vastleggen van bestaande situaties worden met grote regelmaat door onze klanten aan Geo Infra voorgelegd. Een 0-meting vormt de waardevolle basis voor projecten.Recent hebben onze specialisten twee locaties, beiden industriële depots, gelegen in Luik en Gent gedetailleerd ingemeten. De volgende onderdelen zijn hierbij meetkundig vastgelegd:

·        Terrein grenzen;
·        Gebouwen;
·        Rioleringsputten;
·        Equipment opstelling (o.a. leidingen en tanks);
·        Loadingdocks voor vrachtwagens en
·        Laad/loskade voor schepen.

De waardevolle basis maakt het mogelijk om de engineeringswerkzaamheden af te stemmen op de daadwerkelijke situatie van de depots.
Eind februari 2015 zijn de resultaten opgeleverd aan onze klant BOM Engineering te Oud Gastel.