GEO INFRA B.V. - Civieltechnisch Ingenieursbureau
GEO INFRA
CIVIELE TECHNIEK IN GROND-, WEG- EN WATERBOUW

Herinrichting Venkelstraat / Paulinastraat te Tholen

Herinrichting Venkelstraat / Paulinastraat te Tholen
 • Herinrichting Venkelstraat / Paulinastraat te Tholen

In opdracht van de gemeente Tholen heeft Geo Infra de werkvoorbereiding van de herinrichting van de Venkelstraat en de Paulinastraat te Tholen uitgevoerd. De smalle straten zijn gelegen in de oude dorpskern, waardoor er veel invloeden en beperkingen zijn voor de realisatie. Onze geleverde diensten zijn onder te verdelen in een viertal onderdelen:

Inventarisatiefase:
Voorafgaand aan de technische uitwerking zijn diverse inventarisaties / onderzoeken door Geo Infra B.V. verzorgd, een greep van de werkzaamheden zijn: 

 • DTM meting van de bestaande situatie
 • Het uitvoeren van grondonderzoeken;
 • Het opstellen van een saneringsadvies;
 • Het opstellen van een bemalingadvies;
 • Het graven van proefsleuven t.b.v.lokaliseren bestaande kabels & leidingen;
 • Het vrijgraven van de inspectievoorzieningen van het bestaande gewelf;
 • Het inspecteren van het bestaande gewelf
 • Het uitbrengen van een verhardingsadvies in relatie tot bestaande opstallen en
 • Het uitvoeren van bouwkundige opnames.

Voorbereidingsfase:
De ingewonnen gegevens zijn vertaald naar een contractdocument, de aanbestedingsdocumenten bevatten:

 • De technische uitwerking van voorgenomen maatregelen aan het rioolstelsel;
 • Gedetailleerde bestekstekeningen met een uitgewerkt hoogteplan waardoor de openbare ruimte water kan bergen en het overtollige regenwater oppervlakkig kan afvoeren naar een infiltratievoorziening;
 • Het opstellen van kostenramingen;
 • De uitwerking van de EMVI criteria met de daarbij behorende kwaliteitswaardes en
 • Het opstellen van een EMVI contractdocument op basis van de RAW systematiek

Aanbestedingsfase:
Gedurende de aanbestedingsfase heeft Geo Infra ondersteuning geboden door de begeleiding van de aanbesteding volledig uit handen van de opdrachtgever te nemen. De rol van voorzitter van de beoordelingscommissie en het voorzitten van de consensussessie zijn onderdelen van de uitgevoerde werkzaamheden.

Uitvoeringsfase:
Tijdens de realisatie van de werkzaamheden heeft Geo Infra invulling gegeven aan het verzorgen van een BUS-melding en de milieukundige begeleiding en afhandeling van de saneringswerkzaamheden.

Het project “Herinrichting Venkelstraat / Paulinastraat” te Tholen is een voorbeeld van een multidisciplinair civieltechnisch project, waarbij Geo Infra zijn meerwaarde heeft laten blijken.