GEO INFRA B.V. - Civieltechnisch Ingenieursbureau
GEO INFRA
CIVIELE TECHNIEK IN GROND-, WEG- EN WATERBOUW

In- en uitpeiling watergangen West Brabant

In- en uitpeiling watergangen West Brabant
Bartels BV
West-Brabant
februari 2013
  • In- en uitpeiling watergangen West Brabant
  • In- en uitpeiling watergangen West Brabant

In opdracht van aannemersbedrijf Bartels BV is Geo Infra BV gestart met de landmeetkundige werkzaamheden met betrekking tot de in- en uitpeiling van watergangen in West- Brabant, ten behoeve van het bepalen van baggerhoeveelheden. In opdracht van het Waterschap Brabantse Delta heeft Bartels BV de nodige watergangen in West-Brabant uitgebaggerd en opgeschoond. Onderdeel van deze werkzaamheden is het in- en uitpeilen van deze watergangen conform het uniform meetbestek van Waterschap Brabantse Delta. 

Het in- en uitpeilen van de diverse watergangen heeft in de diverse regio's in West-Brabant plaatsgevonden. In totaal dienden er ca. 153 profielen te worden ingemeten. Na het gereedkomen van de landmeetkundige werkzaamheden werden de meetresultaten met behulp van Autocad verwerkt in nauwkeurig uitgewerkte dwarsprofielen.