GEO INFRA B.V. - Civieltechnisch Ingenieursbureau
GEO INFRA
CIVIELE TECHNIEK IN GROND-, WEG- EN WATERBOUW

Industrial Park Moerdijk

Industrial Park Moerdijk
  • Industrial Park Moerdijk

Havenschap Moerdijk heeft een gebied met een omvang van ca.125 ha teruggekocht wat tot voor kort eigendom was van Shell Moerdijk. Boskalis Nederland is de aannemer die in bouwteamverband met het Havenschap, het braakliggende terrein heeft ontwikkeld tot een volwaardig industrieterrein, wat geschikt is voor industrie tot de hoogste milieuklasse. Het werk was aanbesteed op basis van zogenaamde bouwstenen met bijbehorende overzichtstekeningen, waarin de voorkomende werkzaamheden globaal waren omschreven door de opdrachtgever.

Boskalis had Geo Infra B.V. gecontracteerd om deze globale contractstukken uit te werken tot een uitvoeringsontwerp en uitgebreide technische omschrijvingen. Naast uitwerking tot uitvoeringsontwerp en technische omschrijvingen heeft Geo Infra ook de waterhuishouding getoetst en alternatieven inzichtelijk gemaakt. Geo Infra B.V. heeft hierbij zowel praktisch als oplossingsgericht met Boskalis en Havenschap Moerdijk meegedacht. Door gebruik te maken van vernieuwde technieken en/of een andere inrichting was het de bedoeling om zoveel mogelijk uitgeefbaar gebied te maken, zonder concessies te moeten doen aan de waterhuishoudkundige en infrastructurele eisen.