GEO INFRA B.V. - Civieltechnisch Ingenieursbureau
GEO INFRA
CIVIELE TECHNIEK IN GROND-, WEG- EN WATERBOUW

Invliegen voormalig terrein ChemiePack

Invliegen voormalig terrein ChemiePack
Provincie Noord-Brabant
Moerdijk
gereed
  • Invliegen voormalig terrein ChemiePack

5 Januari 2011 staat voor veel mensen nog helder op het netvlies. De grote brand bij ChemiePack op het bedrijventerrein Moerdijk heeft voor veel opschudding gezorgd. Inmiddels zijn we bijna 2 jaar verder. Op het terrein zijn alle opstallen gesloopt. Om van de huidige situatie een goed en actueel beeld te krijgen heeft de  Provincie Noord Brabant Geo Infra BV verzocht het voormalige terrein in te vliegen met onze Geo-Airflight. Aangezien de provincie regelmatig gebruik maakt van kaartmateriaal is het voor hen wenselijk om te beschikken over fotomateriaal  van de nieuwe situatie.  Het gebied dat door de Geo-Airflight is ingevlogen heeft een oppervlakte van ca. 120 ha. Doel van de luchtfoto is om dienst te doen als presentatiefoto en mogelijk om bepaalde gegevens (peilbuizen, namen van bedrijven etc.) te projecteren op de foto. Inmiddels is de luchtfoto met succes gerealiseerd en aan de provincie opgeleverd.