GEO INFRA B.V. - Civieltechnisch Ingenieursbureau
GEO INFRA
CIVIELE TECHNIEK IN GROND-, WEG- EN WATERBOUW

Kribverlaging Waal en langsdammen

Kribverlaging Waal en langsdammen

In de periode 2013-2015 heeft de combinatie Van den Herik – Boskalis in opdracht van Rijkswaterstaat 350 kribben tussen Nijmegen en Gorinchem met gemiddeld 1 meter verlaagd. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd om het rivierengebied veiliger te maken. Omdat de rivierbodem in de loop der jaren gedaald is lagen de kribben (relatief gezien) een stuk hoger (t.o.v. de waterspiegel) dan 100 jaar geleden. Daardoor waren ze belemmerend voor de afvoer van het water bij hoge debiet afvoeren / waterstanden.

Verder zijn tussen Wamel en Ophemert langsdammen met een oevergeul aangelegd. Dit is een pilot als alternatief voor de kribverlagingen. De kribben achter de langsdammen zijn volledig verwijderd.

Inmiddels zijn alle kribben verlaagd, alle langsdammen aangelegd en de as-built-tekeningen van dit project gemaakt. Tijdens de werkzaamheden zijn bij de verschillende werkstappen diverse metingen uitgevoerd. Op de as-built-tekeningen wordt een relatie weergegeven tussen het ontwerp en de nieuwe (gemeten) situatie. Om het proces van het tekenwerk te versnellen werd Geo Infra gevraagd twee tekenaars in te zetten.