GEO INFRA B.V. - Civieltechnisch Ingenieursbureau
GEO INFRA
CIVIELE TECHNIEK IN GROND-, WEG- EN WATERBOUW

Landmeetkundige ondersteuning

Landmeetkundige ondersteuning
ASK Romein
Vlissingen-Oost
gereed
  • Landmeetkundige ondersteuning

In opdracht van ASK Romein Vlissingen heeft Geo Infra onlangs de nodige landmeetkundige ondersteuning verleent ten behoeve van het inmeten van 9 stalen frames. Deze stalen frames dienen als fundering voor het plaatsen van windturbines op zee. Voorafgaand aan het boren van de boutgaten in deze stalen frames zijn de posities exact door ons gecontroleerd, waarna de boutgaten na het boren door ons As-Built zijn ingemeten.

Met het exact controleren en inmeten van de boutgaten wordt ervoor gezorgd dat eventuele onderlinge afwijkingen in de maatvoering tussen stalen frame en de flens van de windturbines tijdig worden geconstateerd. Hiermee wordt voorkomen dat tijdens het plaatsen van de windturbines er geen onverwachte afwijkingen naar voren komen. Onze landmeetkundige werkzaamheden zijn inmiddels reeds afgerond.