GEO INFRA B.V. - Civieltechnisch Ingenieursbureau
GEO INFRA
CIVIELE TECHNIEK IN GROND-, WEG- EN WATERBOUW

Ontwikkeling Golf & Businessclub Bergsche Heide

Ontwikkeling Golf & Businessclub Bergsche Heide
Bergsche Heide
Bergen op Zoom
najaar 2013
  • Ontwikkeling Golf & Businessclub Bergsche Heide

Voor het project “Bergsche Heide” worden door Geo Infra BV diverse kaarten nader uitgewerkt. Doel van het opstellen van deze kaarten is het inzichtelijk maken huidig grondgebruik en tevens de toekomstige ontwikkelingen.
Op basis van het nader te definiëren programma van eisen worden de diverse kaarten opgesteld. Hierbij valt te denken aan overzichtskaarten van de situatie met eventueel daarbij behorende kenmerkende dwarsprofielen. Het ruimtebeslag aspect met bijbehorende detail niveau wordt in de uitwerking nader bepaald.