GEO INFRA B.V. - Civieltechnisch Ingenieursbureau
GEO INFRA
CIVIELE TECHNIEK IN GROND-, WEG- EN WATERBOUW

Realisatieraming centrum Oostburg

Realisatieraming centrum Oostburg
Gemeente Sluis
Oostburg
2014
  • Realisatieraming centrum Oostburg

Geo Infra heeft in opdracht van de gemeente Sluis een gefaseerde realisatieraming opgesteld voor het centrum van Oostburg. Oostburg heeft een levendig centrum met een weekmarkt, een theater en een middenstand in de vorm van winkels en horeca. De gemeente is voornemens om de buitenruimte van Oostburg te voorzien van een kwaliteitsimpuls.

De inrichting van de buitenruimte is vastgelegd in een handboek welke tot stand is gekomen in samenwerking met de ondernemers. In opdracht van de gemeente Sluis is er aan de hand van de input van de belanghebbenden van het gebied een stedenbouwkundig ontwerp en een handboek buitenruimte opgesteld. Het stedenbouwkundigplan is door Geo Infra getoetst op technische uitvoerbaarheid en op de financiële haalbaarheid. In een randvoorwaarden document zijn alle uitgangspunten voor de realisatieramingen vastgelegd.

Het centrum van Oostburg heeft een groot aantal bijzondere inrichtingselementen, waardoor het verblijfplezier van het gebied wordt vergroot, zo zijn er waterelementen, wandelpassages, zitvoorzieningen, nieuwe verlichtingselementen in de visie voor de revitalisering van het gebied opgenomen.

Uiteraard wordt het bestaande kunstwerk van de eenhoorn op een prominente plaats ingepast.   

Het symbool “De eenhoorn” vertegenwoordigd de moed en kracht van de bevolking.