GEO INFRA B.V. - Civieltechnisch Ingenieursbureau
GEO INFRA
CIVIELE TECHNIEK IN GROND-, WEG- EN WATERBOUW

Reconstructie Bierweg te Wemeldinge

Reconstructie Bierweg te Wemeldinge
Gemeente Kapelle
Wemeldinge
maart 2013
  • Reconstructie Bierweg te Wemeldinge

In opdracht van de gemeente Kapelle heeft Geo Infra BV de besteksvoorbereiding voor het project "Reconstructie Bierweg" te Wemeldinge verzorgd. De Bierweg is een woonstraat binnen de kern Wemeldinge van de gemeente Kapelle. De gemeente Kapelle had in 2012 de bestaande riolering in deze straat vernieuwd, waarvoor Geo Infra BV eveneens de besteksvoorbereiding heeft verzorgd. In 2013 diende de bovengrondse situatie te worden gereconstrueerd.


Globaal maken de volgende onderdelen deel uit van het bestek:

  • het opbreken van de elementenverharding uit de rijbaan, parkeerstroken en trottoirs;
  • het verwijderen van de bestaande fundering van zand;
  • het verwijderen van de bestaande straat-/trottoirkolken;
  • het aanbrengen van een nieuwe fundering van 250 mm menggranulaat 0/31,5;
  • het aanbrengen van een straatlaag met een gemiddelde laagdikte van 50 mm;
  • het aanbrengen van nieuwe straat-/trottoirkolken;
  • het aanbrengen van nieuwe bestratingsmaterialen en trottoir- en opsluitbanden;
  • het aanbrengen van snelheidsremmende voorzieningen.