GEO INFRA B.V. - Civieltechnisch Ingenieursbureau
GEO INFRA
CIVIELE TECHNIEK IN GROND-, WEG- EN WATERBOUW

Bouwkunde

Werken binnen stedelijk gebied geeft overlast voor de omgeving. Om schades als gevolg van de werkzaamheden adequaat te kunnen afhandelen achten wij het noodzakelijk om de 0 situatie voorafgaand aan de werkzaamheden in kaart te brengen. Door de onafhankelijke nauwkeurige opname van de opstallen (inpandig en extern), welke schriftelijk wordt aangevraagd bij de bewoners, worden schadebeelden gerapporteerd. De opnames worden volledig digitaal verzorgd, waardoor er tijdens de opname de rapportage wordt opgesteld. Zodra de woning is opgenomen kunt u vrijwel direct beschikken over de rapportage.

Tijdens het bouwproces worden trillingen veroorzaakt door de inzet van materieel, de bodemgesteldheid en/of de geringe werkafstand vanaf de panden. Trillingen worden door de omgeving als zeer hinderlijk ervaren wat tot gevolg heeft dat klachtenmeldingen met grote regelmaat worden ingediend. Een bouwkundige opname van de opstallen en het monitoren van de trillingen tijdens de realisatie van de werkzaamheden dragen er zorg voor dat bewoners gerust gesteld worden.

Door het "op maat" inzetten van trillingsmeters worden trillingen gemonitord welke worden ingezet tijdens de afhandeling van schadeclaims.

VOLG GEO INFRA OP: