GEO INFRA B.V. - Civieltechnisch Ingenieursbureau
GEO INFRA
CIVIELE TECHNIEK IN GROND-, WEG- EN WATERBOUW

Groen- en cultuurtechniek

Groenvoorzieningen vormen een belangrijke factor voor de mate van leefbaarheid in woon- en leefomgevingen.

Voor het opstellen van groentechnische ontwerpen heeft Ingenieursbureau Geo Infra de benodigde specialistische kennis in huis. Hierbij valt te denken aan het adviseren, ontwerpen en technisch voorbereiden van de aanleg van parken, plantsoenen, bermvoorzieningen, sportvelden, reguliere speelplekken of juist avontuurlijke speelterreinen.

Groen- en cultuurtechnische ontwerpen en advisering vergen een grote mate van zorgvuldigheid. Eveneens wordt er vanuit het oogpunt van het toekomstig beheer en gebruik van groenvoorzieningen kritisch gekeken naar een goede invulling van het ontwerp. Door de veelzijdigheid in beschikbare kennis binnen Geo Infra, kunnen wij voor u op een optimale wijze de samenhang tussen de stedenbouwkundige, civieltechnische en groentechnische ontwerpen waarborgen en op een juiste manier op elkaar afstemmen.

Onze dienstverlening

Onze specialisten helpen u graag met de volgende diensten:

 • Het presenteren van plannen en het behartigen van de communicatie met bewoners en belanghebbenden;
 • Vergunningenscan en het aanvragen van vergunningen namens de opdrachtgever;
 • Groenstructuurplannen;
 • Beplantingsplannen;
 • Inrichtingsontwerpen voor speelterreinen en parkzones;
 • Uitvoeringsontwerp met technische detailleringen;
 • Advisering over aan te brengen beplanting;
 • RAW-bestekken, waaronder:
  • Beeldbestekken incl. het evt. ontwikkelen van een eigen beeldkwaliteitsmeetlat;
  • Frequentiebestekken en
  • OMOP-bestekken (Overeenkomst Met Open Posten).
 • QuickScan Flora en Fauna als eerste stap bij het bepalen van de effecten van de geplande inrichting op beschermde flora en fauna;
 • Kostenramingen;
 • (EMVI-) Aanbestedingsprocedures;
 • Beoordeling inschrijfdocumenten en gunningadvisering;
 • Directievoering en toezicht en
 • Beeldkwaliteitsschouw.

Wilt u meer informatie over onze organisatie of onze diensten? Dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen via het nummer: 0165 - 349 350 of u kunt het contactformulier invullen.

VOLG GEO INFRA OP: