GEO INFRA B.V. - Civieltechnisch Ingenieursbureau
GEO INFRA
CIVIELE TECHNIEK IN GROND-, WEG- EN WATERBOUW

Rioolrenovatietechnieken

Maatschappelijke overweging

Een hoog percentage van het huidige rioolsysteem in Nederland heeft het merendeel van zijn levensduur bereikt. Traditionele rioolvervangingen vergen een grote investering in kosten, tijd en arbeid. De maatschappelijke overlast speelt in de hedendaagse samenleving een omvangrijke rol. Het toepassen van levensduurverlengende rioolrenovatietechnieken beperkt de overlast voor de omgeving en heeft een positieve uitwerking op de milieubelasting.

Onze dienstverlening

Onze specialisten helpen u graag met de volgende diensten:

  • Advies op het gebied van rioolbeheer;
  • Beoordelen van visuele (opleverings-)inspecties;
  • Opstellen van (integrale) maatregelenplannen;
  • Vaststellen van rioolrenovatie- en rioolreparatie ontwerpuitgangspunten;
  • Vaststellen van reliningsparameters;
  • Proef- en herberekeningen rioolrenovatietechnieken;
  • Onafhankelijke voorbereiding en aanbesteding van rioolrenovatie en -reparatie projecten middels RAW-bestek, RAW- Raambestek of Programma van Eisen;
  • Begeleiding van rioolrenovatie- en reparatieprojecten en
  • Advies en begeleiding bij monsterneming- en onderzoek van rioolrenovaties.
MEER INFORMATIE
Meer informatie

Wilt u meer informatie over onze organisatie of onze diensten? Dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen via het nummer: 0165 - 349 350 of u kunt het contactformulier invullen.

VOLG GEO INFRA OP: